Korkeakouluyhteistyö

Keuruun yhteiskoulun lukiossa opiskelijoille tarjotaan jatko-opiskelusuunnitelmien laatimista tukevia tutustumismahdollisuuksia korkeakouluopintoihin koko opintojen ajan. Erilaisia tutustumismahdollisuuksia ovat esim. korkeakoulujen tapahtumat ja messut, koulutusesittelyt, tutustumiskurssit ja paikalliset yhteistyömallit. Opiskelijoita kannustetaan myös tutustumaan ja osallistumaan esim. eri korkeakoulujen etäopiskelumahdollisuuksiin (kurkistuskurssit, polkuopinnot ja väyläopinnot) sekä erilaisiin alati kehittyviin digitaalisiin mahdollisuuksiin.

Perinteiset yhteistyömallit Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Keuruun yhteiskoulun lukiossa suhtaudutaan avoimesti myös muiden korkeakoulujen tarjoamiin yhteistyöideoihin ja tutustutaan opintotarjontaan mahdollisimman laajasti.