YO-tutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto koostuu vähintään neljästä kokeesta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä – koe. Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

www.ylioppilastutkinto.fi