YO-tutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto koostuu vähintään viidestä kokeesta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen tai suomi toisena kielenä – koe. Neljä muuta pakollista koetta valitaan seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näistä yhden tulee olla laajan oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita.

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset opintojaksot ennen koetta. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen oppimäärien mukaisesti. Siksi on suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa valtakunnallisia ja paikallisia valinnaisia opintojaksoja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

www.ylioppilastutkinto.fi